Rhima Lease

Aanvraagformulier

Vul onderstaand formulier in als u geïnteresseerd bent in leasen. Een van onze verkopers neemt spoedig contact met u op.

De aandacht binnen het bedrijfsleven voor leasing van apparatuur neemt steeds meer toe. Zeker nu leasemaatschappijen ook hierbij steeds vaker beheers- en risico componenten uit handen nemen van de ondernemer. Daarnaast kunnen goede leaseconstructies lucratieve fiscale voordelen opleveren. Ook RHIMA kan met leasing een perfecte en overzichtelijke oplossing leveren voor de financiering van uw apparatuur tegen een gunstig gecalculeerde leaseprijs.

Beschikbare leasevormen

Deze vormen onderscheiden zich in economische benadering en flexibiliteit.

Operational Lease

Operational Lease in het kort:
 • Feitelijke huurovereenkomst, dus geen eigen investering.
 • Geen aantasting van uw liquiditeiten, ook niet voor de BTW
 • Objectfinanciering, dus alleen het leaseobject is van de leasemaatschappij
 • Off-balance, waardoor er geen negatieve invloeden op uw solvabiliteit ontstaan
 • Economisch risico van het object bij leasemaatschappij
 • Leasetermijnen worden uit de cashflow van het object voldaan
 • Perfekte budgettering leasetermijnen mogelijk
 • Kosten van plaatsing en aansluiting zijn inbegrepen
 • Alle kosten voor preventief en curatief onderhoud komen voor rekening van RHIMA, dus ook arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen (uitgezonderd onoordeelkundig gebruik of foutieve bediening)
 • Beïnvloeding van kosten (en uw fiscale positie) middels flexibele leasetermijnen

De Operational lease (of huur) vorm biedt optimale mogelijkheden om de financiering van uw apparatuur vlot en rendabel te laten verlopen. Bij deze leasevorm is er feitelijk sprake van een huurovereenkomst. Hierbij is niet het eigendom, maar het economisch gebruik van uw equipment relevant. U bent dus gebruiker van het equipment. RHIMA pleegt namens u de investering tegen de condities die u met RHIMA bent overeengekomen. Desgewenst kunt u vooraf een koopoptie of doorlease of huuroptie na afloop van het leasecontract met RHIMA afspreken, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Financial Lease

Financial Lease in het kort:
 • Meestal 100% financiering van uw investering
 • Geen aantasting van uw liquiditeiten of kredietruimte
 • Recht op investeringsaftrek blijft bestaan
 • Objectfinanciering (alleen leaseobject is onderpand)
 • Leasetermijnen worden uit cashflow (object) voldaan
 • Optimalisering van kostprijsberekening
 • Eigendomsoverdracht leaseobject na einde looptijd voor symbolisch bedrag van € 1,-
 • Kosten van plaatsing en aansluiting zijn niet inbegrepen
 • Kosten voor onderhoud, herstel en vervanging van onderdelen zijn voor rekening van klant
 • Verlengt uw balans, waardoor een negatieve invloed op de solvabiliteit ontstaat
 • De BTW dient te worden voldaan uit eigen middelen

Financial lease heeft eigenlijk het karakter van een geldlening. U kunt investeren zonder een beroep te doen op uw eigen middelen. Middels zogenaamde verpanding geeft u het betreffende object in zekerheid aan RHIMA, totdat u uw verplichtingen uit het leasecontract volledig bent nagekomen. Het volledige eigendom verkrijgt u daarna tegen betaling van een symbolisch bedrag van € 1,-.

Het economisch eigendom van het object ligt gedurende de leaseperiode bij uw bedrijf. Dat wil zeggen dat de nieuwe investering op de balans van uw onderneming wordt geactiveerd. De constante waarde van het lease-contract wordt als schuld op uw balans gepassiveerd, evenals bij een lening. De volledige BTW van de investering voldoet u vooraf uit eigen middelen. Uiteraard kunt u deze, indien u BTW-plichting bent, weer bij de fiscus terugvorderen. Bij zogenaamde non-profit instellingen kan de BTW worden meegeleast.

Categorieën

Merken

Andere zoek suggesties

Populaire zoekresultaten